Адрес на производителя!

4285 с.Бяла река
тел.: 0888 341 393, 0888 555 434, 0886 887 318
е-mail: limec@abv.bg


Магазини,които предлагат наши продукти :


Фурни,които работят с наши продукти :


Хотели,които предлагат храни с наши продукти :